Magyar English Kezdőlap...

Tudástár

Ezen az oldalon néhány technikai információval, valamint hasznos tanácsokkal igyekszünk megkönnyíteni az Ön munkáját.
Minden egyes rendezvény - jellegétől függetlenül - komoly technikai háttérrel kell rendelkezzen, melynek modernsége alapvető követelmény. Ezeknek az eszközöknek a beszerzése azonban komoly költségtényezőt jelentene, ugyanakkor megfelelő szaktudású személyzetről is gondoskodni kell.
A H-Conference az Ön sikeréhez kíván hozzájárulni szolgáltatásaival.

Rendezvények technikai hátteréről

Nagyobb létszámú rendezvények esetén a kommunikáció egyik alapeleme a tökéletes hangosítás a mikrofonoktól kezdve egészen a vitaberendezésekig, mely az egyik legbonyolultabb forma. Amennyiben a rendezvény elnökséggel is rendelkezik, úgy annak tagjai elé asztali mikrofonokat javasolt elhelyezni. A hallgatóság felszólalásához az álló- vagy a hordozható, azaz a kábel nélküli változatokat szokták alkalmazni.
Az előadó szabadabb mozgását teszi lehetővé a zakó hajtókájára felcsíptetett mikrofon. Vitaberendezésnél valamennyi résztvevő vagy két-három személy előtt közösen található egy készülék; a beszélni kívánó személy gombnyomással jelzi szándékát.

Kiemelt jelentősége van a megfelelő színvonalú hangtechnikának, ugyanakkor beépített hangstúdiók jobbára csak a kongresszusi központokban találhatók. Közgyűléseken, plenáris üléseken a gyorsírásos jegyzőkönyvezést helyettesítheti az elhangzottak teljes körű hangrögzítése.

A képi ábrázolás, illetve a kép-hang kombináció az előadás megértését segíti elő. Legismertebbek a számítógépes prezentáció, az írásvetítő használata, vetítés projektorral, a diavetítés, videó- és filmvetítés. Valamennyi forma fontos kelléke maga a berendezés, a vetítővászon; bizonyos esetekben a terem megfelelő sötétítéséről is gondoskodni kell.
Egyre inkább elterjedtté válik a projektorok használata, amelyekről egy laptophoz csatlakoztatva könnyen bemutathatók az otthon elkészített prezentációk. Nagyobb létszám esetén ún. videoprojektorral akár több méteres vásznon is megjeleníthető a számítógép képe.

A szavazó-berendezések elterjedésének köszönhetően már az előadás kezdetén adott a hallgatókkal történő interaktív kapcsolat kialakításának lehetősége, hiszen azonnali visszajelzési lehetőségük van.

Az előadó munkáját segíti elő a lézer mutatópálca használata, mely a teleszkópos változat korszerű formája.

A lámpák, irányított fények használata előzetes tervezést és mindenek felett szakavatott kezelőszemélyzetet igényel.

Nemzetközi konferenciák esetében gyakori a tolmácsolás, a tolmácsberendezések iránti igény. Ahol nincs előre beépített tolmácskabin, mobil tolmácsfülkéket lehet felállítani. Elhelyezésükkor a hangszigetelésen kívül ügyelni kell arra is, hogy a tolmácsok jól belássák az egész termet, de lehetőség szerint őket ne lássák. A résztvevők fejhallgatókon keresztül követik nyomon az egyes nyelvekre történő fordításokat.
A tolmácsolás leggyakoribb módja a szinkron- vagy szimultán tolmácsolás, vagyis az élőbeszéddel egy időben történő fordítás. A konszekutív tolmácsolás lényege, hogy a beszélő szavai az egyes gondolatsorok elhangzása után kerülnek fordításra. A szinkrontolmácsok mindig párban dolgoznak, ezáltal biztosítva az állandóan magas színvonalú rendelkezésre-állást.

Az események típusai - a teljesség igénye nélkül...

A kis létszámú szemináriumok és a többezres részvételű mega - rendezvények között sokfajta elnevezésű és típusú ülésezési forma ismert. A lebonyolítás sikeressége érdekében mindig a találkozó jellegének megfelelő helyiséget és berendezési módozatot kell kínálni.

Briefing - egy bizonyos témában felelős vagy érdekelt emberek gyülekezete; valójában információs értekezlet.

Előadás - előre felkért előadók meghatározott témában tartott ismertetője.

Fórum - általában közgyűléseket vagy kongresszusokat követően rendezik, fontos eleme a szabad vélemény-nyilvánítás.

Kerekasztal - kis létszámú résztvevő esetén hatékony forma, az asztal körül helyet foglalók egyenrangúak, a hozzászólások informálisak és protokollmentesek .

Konferencia - meghatározott program és napirend jellemzi, a hallgatóságnak lehetősége van reagálni, kérdéseket feltenni, kritizálni vagy vitatkozni.

Kongresszus - jellemzően egy téma megvitatására hívják össze; egy szakmai, kulturális, vallási vagy más csoport tagjai közül kerülnek ki a résztvevők. Több napon keresztül párhuzamos szekciókban folyik az ülés; zömükben igen formálisak.

Közgyűlés - szervezetek, klubok, egyesületek vagy társaságok legmagasabb szintű, általános és formális összejövetele. Alapszabályban meghatározott időközönként tartják, a napirendet előre közzéteszik. Az elnökség tagjainak beszámolói után a hallgatóság a döntésre váró kérdésekben szavaz.

Ötletroham, brainstorming ülés - kis csoportban, egy adott téma megoldására tartják. Minden hozzászólást feljegyeznek, ezeket később kiértékelik.

Panelvita - két vagy három felkért személy egy vitavezető irányításával ütközteti véleményét, a hallgatóság kérdéseket tehet fel.

Plenáris ülés - szigorúan meghatározott napirend szerint zajló, általában ünnepélyes esemény, ahol valamennyi jogosult résztvevő jelen van.

Poszterszekció - népszerű találkozási lehetőség olyan konferenciákon, ahol az eredmények, tudományos kutatások vizuális bemutatásának nagy szerepe van. Minden résztvevő kap egy táblát, amelyre feltűzheti munkásságának utolsó eredményeit. Az érdeklődők a tábla előtt kötetlen beszélgetésbe elegyedhetnek a prezentáló személlyel.

Szeminárium - oktató-, illetve képzés jellegű találkozó, a hallgatóság passzív részvételével zajlik.

Szimpózium - egy meghatározott téma szakértői a kérdésben jártas hallgatóság előtt beszélnek, majd a vita után ajánlásokat fogalmaznak meg.

Telekonferencia - a résztvevők fizikailag különböző helyszíneken vannak, a technika segítségével hallják vagy látják és hallják egymást. Nagy jelentősége van bizonyos tudományos folyamatok bemutatásában, amelyet nem lehet más helyszínen produkálni.

Workshop - kis létszámú csoport egy vezető irányításával keres válaszokat a felvetett kérdésekre.

Berendezési stílusok

U-alakú - olyan bankettek, gálavacsorák esetén ideális, ahol beszéd is van. Ha az U szára nagyon hosszú, a vége felé ülők nem látják a keskenyebb részen ülőket - ebben az esetben e változat értelmét veszti.

Patkó alakú - az előzőtől annyiban tér el, hogy a keskenyebb résznél a sarkon lekerekített asztalok találhatók.

Négyzetes asztalforma - ideális, amikor a kommunikáció úgy kívánja, hogy valamennyi résztvevő lássa egymást. Ilyen esetekben gyakran vitaberendezést is alkalmaznak, azaz mindenki előtt áll egy mikrofon. Nagy létszám esetén különösen látványos, amikor az asztalok által közrefogott üres teret virágokkal díszítik.

Iskolapados vagy osztályterem stílus - szemináriumok és oktató jellegű ülések megrendezésére kiválóan alkalmas. A hallgatókat keskeny asztalokhoz ültetik a jegyzetelés megkönnyítése érdekében, a kapott szemléltető eszközöket is el lehet helyezni.

Színházterem- vagy auditórium-stílus - nagy létszámú konferenciáknál lebonyolításánál használatos, általában olyan termeknél, ahol elöl színpad található. Fontos, hogy a legszélső széken ülők is lássák a színpadi történéseket. Több változata is van: az oldalt lévő székek félkörben zárnak, a székek teljes félkört képeznek, a nézőtér V-alakú.

Igazgatótanács stílus - a berendezés meghatározó eleme egy nagy méretű, ovális asztal. Előnye, hogy mindenki lát mindenkit, és marad hely a jegyzeteknek is. Jellemző az asztal mellett egy büféasztal felállítása, ahol a résztvevők saját magukat szolgálják ki.

E alakú berendezés - olyan banketteknél, ültetett fogadásoknál célszerű, ahol kevés a hely. A fontosabb vendégek az E három szárát egybefogó rövidebb résznél ülnek.

Forrás - Dr. Faragó Hilda: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése

H-Conference.Hu ® :: Mobil/GSM: +36 20 967 3291 :: E-mail: Info@H-Conference.hu

Created by MarketingSUPPORT.Hu